พิธีมอบรางวัลโครงการรักการอ่านสัญจร…ปีกระต่าย 2011 ครั้งที่ 1

24 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

แหล่งเรียนรู้คู่ชานเรือนครั้งที่ 3 วันที่ 17-02-54 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า

22 02 2011

งานนิทรรศการแหล่งเรียนรู้คู่ชานเรือน “จิตใส กายสวย” ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 (ต่อ)

22 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

งานนิทรรศการแหล่งเรียนรู้คู่ชานเรือน “จิตใส กายสวย” ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

19 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

งานนิทรรศการแหล่งเรียนรู้คู่ชานเรือน “จิตใส กายสวย” ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

16 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

บรรยายงานบริการ และฐานข้อมูลออนไลน์สำนักบรรณสาร ให้กับนศ.ป.โทหลักสูตรนิเทศาสตรมหาบัณฑิต

12 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

โครงการรักการอ่านสัญจร..ปีกระต่าย 2011(ครั้งที่ 1) การศึกษาดูงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันที่ 10/02/54

11 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

การประชุมอพส. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มกราคม 2011

1 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

โครงการ “หนอนหนังสือ ณ เกษมบัณฑิต”(ณ.วิทยาเขตร่มเกล้า)

20 01 2011

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้สู่ทุ่งทานตะวันและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554

18 01 2011

โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้สู่ทุ่งทานตะวันและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 โดยบุคลากรของทางสำนักบรรณสารได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ด้วย

This slideshow requires JavaScript.

Advertisement