พิธีมอบรางวัลโครงการรักการอ่านสัญจร…ปีกระต่าย 2011 ครั้งที่ 1

24 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา
แหล่งเรียนรู้คู่ชานเรือนครั้งที่ 3 วันที่ 17-02-54 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า

22 02 2011

งานนิทรรศการแหล่งเรียนรู้คู่ชานเรือน “จิตใส กายสวย” ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 (ต่อ)

22 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

งานนิทรรศการแหล่งเรียนรู้คู่ชานเรือน “จิตใส กายสวย” ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

19 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

งานนิทรรศการแหล่งเรียนรู้คู่ชานเรือน “จิตใส กายสวย” ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

16 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

บรรยายงานบริการ และฐานข้อมูลออนไลน์สำนักบรรณสาร ให้กับนศ.ป.โทหลักสูตรนิเทศาสตรมหาบัณฑิต

12 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

โครงการรักการอ่านสัญจร..ปีกระต่าย 2011(ครั้งที่ 1) การศึกษาดูงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันที่ 10/02/54

11 02 2011

This slideshow requires JavaScript.