การประชุมอพส. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มกราคม 2011

1 02 2011

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา
โครงการ “หนอนหนังสือ ณ เกษมบัณฑิต”(ณ.วิทยาเขตร่มเกล้า)

20 01 2011

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้สู่ทุ่งทานตะวันและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554

18 01 2011

โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้สู่ทุ่งทานตะวันและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 โดยบุคลากรของทางสำนักบรรณสารได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ด้วย

This slideshow requires JavaScript.

15 มกราคม 2011

15 01 2011

บรรยายฐานข้อมูลออนไลน์และนำชมสำนักบรรณสารให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

This slideshow requires JavaScript.

โครงการ “หนอนหนังสือ ณ เกษมบัณฑิต”

14 01 2011

สำนักบรรณสาร ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว 2 สถานี  เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และการใช้บริการได้แก่สถานี”ห้องสมุดพูดได้” และ สถานี “ลายแทงทางปัญญา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ ภายในกิจกรรมมีเกมถามตอบเกี่ยวกับความรู้ด้านการใช้บริการสำนักบรรณสาร และ กิจกรรมความรู้ด้านคุณธรรมของมุมคุณธรรม ที่ให้บริการอยู่ในสำนักฯ พร้อมมีของที่ระลึกมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

This slideshow requires JavaScript.

การประชุมอพส. กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 13 มกราคม 2011

13 01 2011

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมสร้างความสามัคคีในสำนักบรรณสาร

7 01 2011

This slideshow requires JavaScript.